COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

06.12.2007

în data de 7 decembrie, de la ora 13.00, se întrunesc în şedinţă consilierii judeţeni membri ai Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului, pentru avizarea proiectului de hotărâre privind propunerea de repartizare a unor sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe 2007, în vederea susţinerii programelor de dezvoltare locală.