COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

06.11.2007

Consiliul Judeţean Timiş anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul 2008.

Conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul Consiliului Judeţean şi a fost transmis organizaţiilor interesate, pentru sugestii.

Propunerile, sugestiile şi opiniile se vor depune la registratura generală a Consiliului Judeţean sau se vor transmite la site-ul www.cjtimis.ro, până la data de 16 noiembrie 2007, în atenţia d-nei Doina Adriana TĂRîLĂ, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă.

Urmează ca, la sfârşitul perioadei destinate primirii acestor sugestii şi propuneri, proiectul de hotărâre să fie analizat în cadrul comisiilor de specialitate ale CJT (Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului şi Comisia economică) pentru ca, ulterior, să fie supus dezbaterii şi aprobării plenului.