COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

06.10.2005

în Sala Verde a avut astăzi loc o întâlnire la care au participat vicepreşedintele CJT, Liviu Borha, vicepreşedintele Consiliului Executiv al Provinciei Autonome Voivodina, Lodi Gabor, consulul general al Serbiei şi Muntenegrului la Timişoara, Milos Uscebrka, directorul Companiei Naţionale Apele Române, Mădălin Mihailovici, directorul Direcţiei Apelor Banat, Mihnea Stanca şi specialişti în domeniu din Voivodina.

în debutul întâlnirii, Liviu Borha a amintit colaborarea bună care există între Timiş şi Voivodina, inclusiv cea stabilită în perioada inundaţiilor, când prin revărsarea râului Timiş, a fost afectat atât teritoriul românesc, cât şi cel sârbesc.

întâlnirea de astăzi a fost stabilită cu ocazia recentei Adunări Generale a DKMT, când s-a propus realizarea, în comun, de Voivodina şi Timiş a unui proiect, care să vizeze prevenirea inundaţiilor şi care să obţină finanţări internaţionale.

Lodi Gabor a amintit posibilitatea de a accesa fonduri, în acest sens, din partea Băncii de Dezvoltare a Uniunii Europene.

Pentru aceasta, însă, este necesar ca specialiştii să pregătească documentaţiile tehnice necesare şi să vină cu soluţii corespunzătoare.

Proiectul, aşa cum s-a precizat în cadrul întâlnirii de astăzi, va trebui discutat şi analizat şi de Comisia mixtă româno-sârbă.