COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

06.06.2005

Consiliul Judetean Timis, prin Directia pentru Administrarea Drumurilor si Podurilor Judetene Timis, în colaborare cu societatile de constructii SC Drumco SA, SC Axela SRL, SC Technocer SRL si SC Agma Tiuca SRL, a actionat începând cu data de 17 aprilie pentru înlaturarea efectelor inundatiilor de pe principalele drumuri judetene si comunale afectate.

Pâna la data de 1 iunie au fost executate lucrari de refacere (actiuni în desfasurare) a infrastructurii rutiere pe 13 drumuri judetene si 5 drumuri comunale cu o valoare estimata de circa 10 miliarde de lei.

Valoarea estimata a pagubelor pe drumurilor judetene si comunale, precum si pe strazile din localitatile afectate este urmatoarea:

Drumuri judetene - 180,400 miliarde lei - 92 km

Drumuri comunale - 72,960 miliarde lei "“ 107 km

Strazi "“ 31,260 miliarde lei "“ 78,150 km

6 poduri "“ 44,500 miliarde lei

508 podete "“ 10,160 miliarde lei

4 traversari pietonale "“ 4 miliarde lei

Total: 343,280 miliarde lei

CJT, prin directia de specialitate va continua lucrarile de refacere (reparare) a sectoarelor de drumuri afectate, va colabora cu primariile din localitatilor afectate pentru asigurarea accesului în solutia balastata la casele distruse si va pregati luc rarile de refacere a drumurilor în solutie definitiva, în functie de urgente si fondurile care vor fi alocate.

De asemenea, dupa revarsarea apelor din râul Bega în seara zilei de 31 mai în zona de nord-est a judetului, Directia pentru Administrarea Drumurilor si Podurilor Judetene Timis, a actionat si pe DJ 684 Tomesti-Luncanii de Jos pentru remedierea situatiei, prin curatarea partii carosabile, evacuarea pamântului care a acoperit drumul si refacerea zonele de drum care au fost afectate ca urmare a actiunii apei.

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a acordat Consiliului Judetean Timis avizul pentru organizarea de concursuri pentru ocuparea a 8 posturi în cadrul Directiei de urbanism: 4 la Serviciul urbanism, 2 la Serviciul avizare si autorizare si 2 la Compartimentul disciplina în constructii.

Avizul a fost solicitat de CJT având în vedere situatia creata de inundatiile din judetul Timis. Consiliul Judetean Timis, prin serviciile de specialitate, va trebui sa asigure activitatile legate de reconstructia caselor: emiterea autorizatiilor de demolare, acolo unde este cazul, si a autorizatiilor de construire, întocmirea planului de situatii.

Inspectoratul de Stat în Constructii si Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie i-au prezentat presedintelui CJT expertizele tehnice ale caselor inundate si anchetele sociale.

în cursul saptamânii trecute, reprezentantii Directiei de Munca din Timis au efectuat anchete sociale în urmatoarele localitati: Rudna, Sângeorge, Berecuta, Ma nastire, Denta, Rovinita Mare, Sculea si Gataia.

De asemenea, expertii tehnici au fost pe teren pentru a face evaluari ale casele afectate de inundatii. Daca în cazul imobilelor prabusite, situatia era clara, pentru acestea fiind necesara o reconstructie totala, specialistii au facut si o expertiza a caselor inundate, au stabilit gradul/procentul în care acestea au fost afectate si au oferit solutia: reconstructie sau reparatii (consolidari).

Astfel, în Denta s-a propus demolarea totala a 7 case si efectuarea de lucrari de consolidare a 22 de case.

Rovinita Mare "“ demolarea a 3 case si lucrari de consolidarea peretilor pentru 24 de imobile.

Manastire "“ demolare si reconstruire "“ 9 case; consolidare - 25

Berecuta "“ demolare "“ 1 anexa; consolidare "“ 4 case

Rudna "“ demolare totala si reconstruire: 2 case; reparatii la 6 case

Sângeorge "“ demolare 100% si reconstruire - 9 case; consolidari: 56 imobile

Sculea "“ demolare si reconstruire "“ 23 de case; consolidari/reparatii: 18 imobile

Gataia "“ demolare si reconstruire "“ 7 case; consolidari: 27 de case

Directia de urbanism a administratiei judetene a emis, în cursul lunii aprilie, 64 autorizatii de construire. Totodata, de la începutul anului, pâna la sfârsitul lunii aprilie, au fos t emise 180 autorizatii de construire.