COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

03.12.2007

Anual, în luna decembrie, CJT acordă unor elevi din judeţul Timiş premiile PRO JUVENTUTE, care au ca scop recunoaşterea rezultatelor deosebite în diferite domenii de învăţământ.

Premiile sunt atribuite de CJT, pe baza informaţiilor furnizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş.

Criteriile de selecţie sunt următoarele:

  • participarea, cu rezultate excepţionale, la olimpiade şi concursuri naţionale
  • participarea la concursuri şi olimpiade internaţionale şi obţinerea unor rezultate deosebite
  • rezultate de excepţie obţinute în procesul de pregătire şcolară.

Totodată, va fi premiat şi profesorul/profesorii care au pregătit respectivii elevi.

în cadrul manifestării PRO JUVENTUTE 2007, ajunsă la cea de-a VIII-a ediţie, vor fi premiaţi 56 de elevi şi 74 de profesori, care vor primi plachetă, diplomă şi sume de bani, astfel:

  • pentru elevi: 150 RON - premiul I; 120 RON "“ premiul II;100 RON "“ premiul III şi 90 RON "“ menţiunea
  • pentru profesori: între 22,5 RON şi 150 RON

Festivitatea de premiere va avea loc în Sala de Consiliu a Palatului Administrativ, în data de 12 decembrie, cu începere de la ora 14.00.

Suma totală alocată pentru premierea elevilor este de 5.770 RON, iar pentru profesori, de 5.327,5 RON.

 

 

Miercuri, 5 decembrie, Sala Mare a Palatului Administrativ va găzdui, începând de la ora 14.00, festivitatea de decernare a premiilor Pro Cultura Timisiensis 2007.

 

La sfârşitul săptămânii trecute, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative a informat Consiliul Judeţean Timiş că, în urma jurizării, administraţia judeţeană a fost declarată câştigătoarea a două proiecte din Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local, pe Programul Phare 2005-2006.

Primul proiect vizează realizarea unei Strategii sectoriale de dezvoltare a informatizării administraţiilor publice locale din judeţul Timiş 2007-2013, precum şi a unui Plan de implementare a acestei strategii, cu participarea consultativă a primăriilor judeţului Timiş şi a serviciilor publice deconcentrate.

Costul total eligibil al proiectului este de 89.725 euro, din care 79.890 euro (89,04%) este suma solicitată de la Autoritatea Contractantă.

Principalele activităţi ale proiectului sunt: constituirea grupului de lucru, realizarea analizei situaţiei existente privind informatizarea administraţiilor publice (SWOT), elaborarea Strategiei şi a Planului de Implementare, aprobarea de către CJT a Strategiei şi Planului, auditul, promovarea, managementul şi coordonarea proiectului.

Cel de-al doilea proiect vizează alinierea activităţii CJT la standardele Uniunii Europene prin elaborarea şi implementarea Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în cadrul Consiliului Judeţean Timiş şi certificare ISO a calităţii serviciilor.

Principalele activităţi se referă la atribuirea serviciilor de specialitate în domeniul SMC, realizarea unui diagnostic al  sistemului de management al calităţii, elaborarea procedurilor, stagii de instruire a personalului implicat în implementarea şi auditarea SMC, elaborarea documentaţiei necesare şi certificarea sistemului, operaţionalizarea aplicaţiei software destinată controlului documentelor.

Costul total eligibil al proiectului este de 82.670 euro, din care 72.670 euro (87,90%) este suma solicitată de la Autoritatea Contractantă.