COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

01.04.2005

Ca urmare a sedintei în plenul CJT, în cadrul careia a fost aprobata si hotarârea privind Programele de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judetean si în trafic interjudetean limitrof ale judetului Timis, pentru perioada 2005-2008, CJT le-a comunicat primariilor timisene urmatoarele:

  • atribuirea licentelor de executie prin procedura electronica pentru cursele si traseele cuprinse în programul de transport rutier de persoane prin servicii regulate urmeaza sa aiba loc în perioada mai-iunie 2005
  • programul de transport elaborat de ARR - filiala Timis, care cuprinde toate traseele propuse de primarii si alte trasee suplimentare si aprobat prin Hotarârea CJT 33/28.03.2005, este valabil pentru perioada 1 iulie 2005 - 30 iunie 2008 si constituie suportul pentru atribuirea licentelor de executie a traseelor de transport solicitate de operatorii de transport rutier public
  • statiile de îmbarcare-debarcare a persoanelor, altele de cât autogarile propuse de primarii, au fost transmise la ARR Timis pentru întocmirea graficelor de circulatie.

De aceea, primarilor le -a fost solicitat sa analizeze si sa stabileasca cu operatorii de transport care le vor solicita avizul pentru executia traseelor de transport atribuite, graficele de circulatie pe fiecare statie de îmbarcare-debarcare a cetatenilor, din toate localitatile componente ale unitatii administrativ-teritoriale.

Totodata, primariile trebuie sa procedeze la rezolvarea si a altor aspecte, si anume:

  • afisarea, la sediul primariei, a graficelor de circulatie (operatorul de transport, reperele orare pentru statiile din toate localitatile implicate)
  • amenajarea statiilor pentru îmbarcarea-debarcarea calatorilor cu avizul Politiei si, dupa caz, cu acordul autoritatii competente pentru amplasarea statiilor pe drumurile publice nationale
  • colaborarea cu operatorii de transport pentru realizarea, întretinerea si modernizarea marcarii statiilor prin indicatoare, afisarea panourilor cu reperele orare, etc.

Directorul ADETIM, Sergiu Balasa, va participa în 4 aprilie, la Oradea, la întâlnirea Comitetului Mixt de Cooperare în cadrul programului Phare CBC si la Adunarea Generala a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita România-Ungaria.

Astfel, scopul întâlnirii Comitetului Mixt de Cooperare va fi dezbaterea si aprobarea fisei de proiect Phare CBC 2005, elaborata pe baza documentului comun de programare si discutarea altor aspecte practice privind implementarea programului.

Totodata, în cadrul sedintei Adunarii Generale a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita România-Ungaria, vor fi supuse aprobarii hotarâri privind organigrama, grila de salarizare, bugetul de venituri si cheltuieli si mandatarea presedintelui respectivului Birou în organizarea activitatilor necesare pentru functionarea institutiei.