Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 06.05.2015

06.05.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  extraordinară în  data de 8 mai 2015, ora 10.30, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al  judeţului Timiş pe anul 2015.
  2. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 54/2015 privind aprobarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive” pe anul 2015.
  3. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 53/2015 privind aprobarea finanţării unor structuri sportive.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor forme de sprijin financiar pentru unitatea de cult Catedrala Mântuirii Neamului aparţinând cultului religios Ortodox Român recunoscut în România, din bugetul propriu al Judeţului Timiş pe anul 2015.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 178/2013 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de până la 200.000.000 lei.