Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 25.05.2015

22.05.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 28 mai 2015, ora 11.00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Judeţene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale 2014 – 2020.
 2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra unei parcele de teren aflată în patrimoniul privat al Judeţului Timiş de la Direcţia de Prestări Servicii Timiş.
 3. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a participării Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional” şi asigurarea contribuţiei necesare achiziţionării unui autoturism nou.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a „Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019”.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului cotizaţiei anuale către Grupul de Acţiune Locală Asociaţia „Timiş - Torontal - Bârzava”, achitarea cotizaţiei anuale aferente anului 2014, 2015 şi desemnarea unui reprezentant al Judeţului Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cuantumului cotizaţiei anuale şi a contribuţiei financiare a Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli la Asociaţia „Cluster Regional Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor – Regiunea Vest România” pentru anul 2015.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acţiunilor din domeniul culturii în Judeţul Timiş.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acţiunilor din domeniul sportului în Judeţul Timiş.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş.
 12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Timiş” domnului Dumitru-Dorin Prunariu.
 13. Întrebări. Interpelări.