Comunicat de presa din 23.10.2009

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

23.10.2009

Consiliul Judeţean Timiş


COMUNICAT DE PRESĂ 

23 octombrie 2009

    Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Constantin Ostaficiuc, a emis dispoziţia de convocare a CJT în şedinţă ordinară, care va avea loc în 29 octombrie, de la ora 10.00, la sediul Palatului Administrativ.

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 

1. Întrebări, interpelări

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive”

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 93/2009 privind finanţarea unor structuri sportive

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor judeţene pentru anul fiscal 2010

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Timiş la Fondul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Vest şi la funcţionarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Timişoara şi Oradea pentru anul 2009

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de investiţie „Reabilitare, modernizare şi echipare clădire şcoală şi clădire sală de sport la Şcoala de Arte şi Meserii Gheorghe Atanasiu Timişoara”

7. Proiect de  hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu SC „Transatlantika” SRL Dumbrăviţa

8. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu SC „Cristiana” SRL Timişoara

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înscrierea dreptului de proprietate privată şi a dreptului de superficie asupra reţelei de utilităţi ale Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara

10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri din domeniul public al judeţului Timiş.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în administrare a imobilului situat în Timişoara str. Sf. Ioan, nr. 3 către Direcţia de Prestări Servicii Timiş

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă gratuită a unui imobil către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în folosinţă gratuită a unor spaţii către Sindicatul Liber al Angajaţilor Consiliului Judeţean Timiş

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Protocolului de parteneriat şi colaborare” pentru implementarea proiectului „Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Comunitatea Românilor din Serbia

16. Proiect de hotărâre privind restructurarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Ciacova din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

17. Referat constatator privind solicitarea de încetare a mandatului unui consilier judeţean

18. Diverse.