Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 24.04.2015

23.04.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 29 aprilie 2015, cu începere de la ora 10.00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.10826/28.08.2014 a unor spaţii din imobilul situat în Timişoara, Calea Martirilor, nr. 198.
 2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor mobile către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale – Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Timiş.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acceptării unei donaţii din partea Consiliului Judeţean Rosenheim – Germania.
 4. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Raportului privind stadiul realizării măsurilor din Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru aglomerarea Timişoara, Comuna Remetea Mare şi Comuna Şag din Judeţul Timiş.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al Judeţului Timiş pe trimestrul I 2015.
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea oportunităţii demarării procedurilor pentru întocmirea documentaţiilor tehnico-economice, studiu de fezabilitate şi proiect tehnic în vederea depunerii unei cereri de finanţare pe ,,Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Programul de Interes Naţional 2015-2020 al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei” vizând închiderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Lugoj, şi realizarea căsuţelor de tip familial de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor Timiş.
 10. Proiect de hotărâre privind vacantarea unui mandat de consilier judeţean urmare constatării încetării de drept a mandatului de consilier judeţean.
 11. Întrebări. Interpelări.