Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.03.2015

20.03.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 26 martie 2015, ora 12.00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Timiş operatorului regional Societatea AQUATIM S.A. Timişoara.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări la imobilul situat in Municipiul Timişoara, B-dul Republicii, nr. 2.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 5/28.01.2015 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii unor unităţi locative.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de închiriere pentru imobilul situat Timişoara, Calea Martirilor, nr. 198.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării unor contracte de închiriere pentru apartamente cu destinaţia de locuinţe încheiate de către Spitalul Clinic de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara în imobilul situat în Municipiul Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr. 3 pentru perioada derulării lucrărilor de reabilitare a imobilului.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş referitoare la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
 7. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale în Judeţul Timiş.
 8. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Timiş.
 9. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor de transport public judeţean de persoane.
 10. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor transportatori de transport rutier.
 11. Proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea demarării procedurilor de realizare a proiectului de investiţie “Reamplasarea Spitalului de Neuropsihiatrie Timişoara”.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Convenţiei nr.3644/2012 încheiată cu Societatea „Forcesolar 1” S.R.L.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.2632/2001 încheiat cu Societatea „Tioss Commerce” S.R.L.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul propriu al Judeţului Timiş şi a situaţiilor financiare pe anul 2014.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale şi a contribuţiei financiare a Judeţului Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei pentru Managementul Energiei Timiş pentru anul 2015.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuţie ce revine beneficiarilor “Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive” pe anul 2015.
 17. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a caietului de sarcini  privind concesionarea terenurilor cu hală construită din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Judeţean nr.225/2014 pentru aprobarea promovării proiectului Centru regional intermodal de transport marfa Timişoara – Remetea Mare pe POS TRANSPORT 2007-2013 pentru elaborarea documentaţiei tehnico – economice necesare finanţării lucrărilor de execuţie în noul ciclu de programare al fondurilor structurale 2014-2020.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agenţia Naţionala Antidrog.
 20. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiş.
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş.
 23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare al Judeţului Timiş” domnului Ştefan Popa – POPA'S.
 24. Raport privind activitatea desfăşurată în anul 2014.
 25. Întrebări. Interpelări. Diverse.