Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 19.06.2015

19.06.2015

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 24 iunie 2015, ora 10.00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a Judeţului Timiş.
 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a caietului de sarcini privind concesionarea parcelelor cu hala construită din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara.
 3. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 142/2011 privind concesionarea parcelelor din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor pentru declararea utilităţii publice de interes local a proiectului CASA MEMORIALA WILHELM şi ARPAD MUHLE şi MUZEUL ROZELOR etapa prealabilă obligatorie a procedurii de expropriere a imobilului situat la adresa din Timişoara, bd.Mihai Viteazu, nr.3.
 5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri mobile către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Banat al Judeţului Timiş.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele de teren din domeniul public al judeţului Timiş.
 7. Proiect de hotărâre  privind propunerea de încadrare a unor drumuri comunale în categoria drumurilor de interes judeţean.
 8. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor de interes judeţean la care se execută paza prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea programului acţiunilor din domeniul sportului în Judeţul Timiş pe anul 2015.
 12. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.53/2015.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Judeţúl Timiş prin Consiliul Judeţéan Timiş şi Serviciul de Comunicaţi Speciale pentru realizarea în comun de activităţi, servicii şi proiecte care să conducă la asigurarea de servicii de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş la Asociaţia Grupul de Acţiune locală “Colinele Recaş”.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş la Asociaţia Grupul de Acţiune locală “Timişul de Centru”.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş la Asociaţia Grupul de Acţiune locală “Banat Vest”.
 17. Proiect de hotărâre privind propunerea de revocare şi desemnare a reprezentantului Judeţului Timiş în Consiliul de Administraţie al Societăţii APCAN S.A.
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Consiliul de Administraţie al Institutului de Boli Cardiovasculare Timişoara.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timis.
 20. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier judeţean şi completarea componenţei unei comisii de specialitate a Consiliului Judeţean Timiş.
 21. Intrebări.  Interpelări.