Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 16.06.2015

16.06.2015

La sediul Palatului Administrativ, s-a desfăşurat astăzi şedinţa Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş, şedinţă condusă de preşedintele acestei structuri, Călin Dobra, şi care a avut pe ordinea de zi trei puncte, şi anume:

  1. Informare privind modificările legislative cu privire la componenţa ATOP, conform Legii nr. 107/2015.
  2. Informare cu privire la măsurile de siguranţă luate în şcolile din judeţul Timiş.
  3. Diverse.

Prin Legea nr. 107/2015 au fost aduse modificări şi completări la art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Astfel, componenţa ATOP se măreşte cu trei reprezentanţi, şi anume: şeful inspectoratului judeţean de jandarmi, şeful inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă şi şeful poliţiei locale din municipiul reşedinţă de judeţ. 

Principalele măsuri luate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş pe parcursul anului şcolar 2014-2015 la nivelul unităţilor de învăţământ pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic, nedidactic şi auxiliar în şcolile timişene sunt: informarea unităţilor de învăţământ privind obligativitatea respectării prevederilor de la nivel naţional şi local în domeniul siguranţei elevilor; derularea de activităţi, proiecte, campanii educative şcolare şi extraşcolare pe tema prevenirii şi combaterii violenţei; elaborarea şi aplicarea Planului anual pentru reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar; raportări lunare privind monitorizarea violenţei în şcoli; organizarea de activităţi de consiliere şi informare a cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor privind modalităţile de gestionare a unor eventuale situaţii de violenţă.

S-a stabilit ca la viitoarea şedinţă a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş, reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş să prezinte o informare detaliată privind violenţa în şcoli. Tot pe ordinea de zi a următoarei şedinţe ATOP Timiş va fi inclusă prezentarea proiectului Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Timiş în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane.