Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 15.10.2013

11.10.2013

În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - România 2007 - 2013, Agenţia de Dezvoltare Economico - Socială Timiş (lider de proiect), Municipalitatea Csongrad (partener 1 proiect) şi Muzeul Satului Bănăţean Timişoara (partener 2 proiect) implementează proiectul “Muzeul Viu al Satului Bănăţean, Csongrad - Timiş, Tradiţie şi Multiculturalitate”, în perioada februarie 2013 - decembrie 2014.

Bugetul total al proiectului este de 1.296.148,00 Euro, din care valoarea totală a finanţării nerambursabile (asistenţă FEDR şi cofinanţare naţională) este de 895.155,18 Euro.

Proiectul este   susţinut financiar din     bugetul judeţului Timiş şi al municipalităţii Csongrad, şi are ca obiective în judeţul Timiş     realizarea în  cadrul   Muzeului Satului Bănăţean din Timişoara a 4 replici ale gospodăriilor tradiţionale din zona de cooperare transfrontalieră (bănăţeană, maghiară, şvăbească şi sârbească) cu facilităţi comune integrate care să susţină obţinerea atmosferei de comunitate multietnică specifică Banatului şi, de asemenea, amenajarea unui Centru multifuncţional de informare şi promovare turistică în cadrul Complexului Bastion Theresia din Timişoara. La Csongrad, se vor reabilita 7 case tradiţionale pescăreşti care susţin conceptul de muzeu interactiv al satului prin deschiderea şi reconsiderarea ofertei acestora către vizitatori şi turişti.

Vă invităm astfel să participaţi în data de 15.10.2013, cu începere de la ora 11.00 la lansarea oficială a proiectului şi la conferinţa de presă, care vor avea loc la sediul “Centrului Multifuncţional Transfrontalier pentru Informare şi Promovare Turistică”, din cadrul Bastionului Theresia.