Comunicat de presa din 10.02.2010

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

10.02.2010

Consiliul Judeţean Timiş

COMUNICAT DE PRESĂ

 

10 februarie 2010

Astăzi, de la ora 12.00 se vor întruni în şedinţă consilierii judeţeni din Comisia pentru sănătate şi protecţie socială pentru dezbaterea proiectului de hotărâre privind propunerea de aprobare a planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2010 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

 

De asemenea, de la ora 13.00 va avea loc şedinţa Comisiei pentru relaţii şi cooperare interregională, cu următoarea ordine de zi:

1.                              Raport şi proiect de hotărâre privind propunerea de asociere a judeţului Timiş pentru constituirea „Agenţiei de Energie a judeţului Timiş”

2.                              Raport şi proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a schimbării sediului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST.