Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 17.10.2017

17.10.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  extrordinară în  data de 18 octombrie, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii  Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.145/11.07.2017 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Timiș (Lider de parteneriat - Partener 1), Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dumbrăvița (Partener 2) și Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara (Partener 3) pentru realizarea în comun a proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timișoara și Centura Timișoara- Autostrada A1 (km. 12+975)”, SMIS 111992, în vederea accesării fondurilor nerambusabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (depunerea proiectelor prin aplicația MySMIS).
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.146/11.07.2017 privind aprobarea promovării proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timișoara și Centura Timișoara- Autostrada A1 (km. 12+975)” și a documentațiilor tehnico-economice aferente acestuia,  în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS).
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timișoara și Centura Timișoara- Autostrada A1 (km. 12+975)”, SMIS 111992 și a cheltuielior legate de proiect  în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS).
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie ”Asfaltare DJ 591 C, sector DN 6 - Sacalaz”.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie ”Asfaltare Drum judetean DJ592 B, Sipet – Folea, km. 34+030 – 38+170, L=4,14 km.”.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare DJ693, Seceani – Fibis, km. 45+211 – 53+711, L=8,5 km.”.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie ”Largire la 4 benzi de circulatie DJ592 Timisoara – Mosnita Noua, jud. Timis”.
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 45/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentatiei de Avizare pentru Lucrari de Interventii pentru obiectivul de investiţie ”Sporire capacitate de circulatie pe DJ609 D, Centura de ocolire Timisoara - Aeroport”.