Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 10.10.2017

10.10.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  extrordinară în  data de 11 octombrie, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie ”Asfaltare DJ 609 Valea Lungă Română – Cliciova, km 7+800 – 12+730”.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie ”Modernizare și reabilitare DJ 609F Bazoșu Nou – Bazoș – Recaș, jud. Timiș, L=13,683 km”.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie “Asfaltare DJ 588 B Rovinita Mare – Percosova – Gherman, L=13,5 km”.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie “Asfaltare DJ 593 A – sector Sanmartinu Sarbesc – Sanmartinu Maghiar, km. 8 + 270 – km. 13 + 180”.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării din bugetul propriu al Judeţului Timiş pentru obiectivul de investiţie “Modernizare DJ 572 Lucaret – lim. Jud. Arad, km. : 94 + 670 – 102 + 500”.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea mandatarii reprezentantului Judetului Timis in Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Deseuri Timiş pentru a aproba si semna contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului public de colectare - transport deşeuri municipale în judeţul Timiş.
  7. Informare privind plangerea prealabila formulata de Societatea Elaine S.R.L. pentru revocarea Hotararii Consiliului Judetean Timis nr.171/30.08.2017 prin care s-a aprobat închirierea prin licitație publică a unor spaţii și a Regulamentului privind amenajarea, exploatarea și întreținerea spațiilor din Bastionul ”Theresia” Timișoara.