Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 21.09.2017

21.09.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în data de 28 septembrie, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier judetean.
 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării subsolului din imobilul situat în municipiul Timişoara, Bd. Victor Babeş, nr. 21, aflat în domeniul privat al Județului Timiș.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării imobilului - cabinete medicale nr. 14+21, din domeniul privat al Județului Timiș, situat în municipiul Timişoara, str. Iancu Văcărescu nr. 23.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionării unor parcele din Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) – Calea Torontalului km 6 şi modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 107/24.06.2015 privind modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 142/2011 privind concesionarea parcelelor din perimetrul Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea inchiderii Centrului de Plasament Gavojdia din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş si transferul beneficiarilor in alternative de tip familial.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea închiderii Serviciului de îngrijire de tip rezidenţial pentru copilul cu dizabilităţi din cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Copilul cu Handicap Lugoj aflat în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Timiş şi transferul beneficiarilor în alternative de tip familial.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş.
 10. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de Selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie a Societatea Aviaţia Utilitară S.A.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea completării Planului privind restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 140/2016.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Convenţiei de Colaborare a Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilitati și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș pentru realizarea si actualizarea Registrul electronic central privind persoanele cu handicap.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului Timis.
 14. Proiect de hotarare privind încetarea Contractului de management al domnului Neumann Victor Andrei Marius la Muzeul de Artă Timișoara.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea numirii domnului Neumann Victor Andrei Marius în funcția de manager al Muzeului de Artă Timișoara.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației anuale către Grupul de Acțiune Locală "Timiș Torontal Bârzava".
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 al Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 19. Intrebari, interpelari.