Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.09.2017

19.09.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 20 septembrie 2017, ora 12.00, în sala consiliului din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii şi modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 142/31.08.2015 privind încadrarea în categoria drumurilor județene a sectorului de drum comunal DC 46 Săcălaz (DN 59A) – Dudeștii Noi (DC 45) cuprins între km 0+000 și km 7+200.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 120/31.05.2016 privind propunerea de încadrare în categoria drumurilor județene a drumului comunal DC 147 sector Recaș (DN 6) – Bazoș și DC 148 Bazoșu Nou (DJ 609F) – Bazoș (DC 147).
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea avizarii traseului „Timişoara – Dudeștii Noi - Becicherecu Mic” din cadrul Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.135/2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Comunei Moșnița Nouă și din administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Județului Timiș.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Timișoara și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în domeniul public al Județului Timiș.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei la Hotararea Consiliului Judetean Timis nr.188/30.08.2017 privind aprobarea promovării proiectului „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea şi accesibilizarea spaţiilor educaţionale din cadrul Liceului Teoretic Special “IRIS”, cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienţei energetice prin gestionarea inteligentă a energiei şi utilizarea energiei din surse regenerabile”, cod proiect 116274,  precum și a documentației tehnico-economice la faza D.A.L.I cu principalii indicatori tehnico- economici în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o  economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS - Cod apel proiecte nr. POR/97/3/1).
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al județului Timiș pe anul 2017.
  9. Proiect de hotarare privind aprobarea insusirii completării Inventarului domeniului public al Judeţului Timiş.