Comunicat de presa

Ultima actualizare: Dan Vladu, în data de 21.04.2016

14.04.2016

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 20 aprilie 2016, ora 10,00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2016.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unui spaţiu din imobilul Bastionul „Theresia”.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spaţii din Palatul Administrativ.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrarea Primăriei Comunei Foeni a imobilului „Casa de Educaţie Naţională” din Foeni.
 6. Proiect de hotarare privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 113/2015 privind aprobarea obiectivelor de interes județean la care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș.
 7. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 8. Proiect de hotarare privind modificarea Normativului privind  dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 9. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici aferenti Documentatiei de Avizare pentru lucrari de interventii pentru lucrarea “Pod pe DJ 572 la km 77+150 peste raul Timis, la Hitias.
 10. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii Contractului de inchiriere nr. 5102/30.04.2014 incheiat de catre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis cu Societatea Powertek Equipment S.R.L.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliul Judetean Timis.
 12. Proiect de hotarare privind actualizarea Buletinului informativ privind informatiile de interes public.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016  al Societatii Aviatia Utilitara Timisoara S.A.
 14. Proiect de hotărâre privind instituirea distincției „Diplomă de Excelență în Afaceri”.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de Colaborare intre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Asociatia Centrul pentru Politici Publice (CENPO) Cluj Napoca.
 16. Proiect de hotarare privind conferirea post mortem a titlului de “Cetatean de Onoare al Judetului Timis” inventatorului roman Traian Vuia.
 17. Proiect de hotarare privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis in fata instantelor de judecata.

     18.Intrebări,  Interpelări.