Comunicat de presa

Ultima actualizare: VIOREL IESAN, în data de 24.08.2017

24.08.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30 august 2017, ora 10,00, în sala consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

1.    Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării Programului Strategic Multianual  de dezvoltare economico socială a județului Timiș 2015-2023, precum şi a Planului de Acțiune al județului Timiș pentru perioada 2017 – 2020, pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții, aferent Strategiei de Dezvoltare Economico – Socială 2015-2020/(2023) a judeţului Timiş.

2.    Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării lucrărilor topo-cadastrale în vederea dezlipirii imobilului-teren aflat în domeniul privat al Judeţului Timiş şi administrarea Consiliului Judeţean Timiş, situat în Parcul Tehnologic şi Industrial Timişoara (PITT) – Calea Torontalului km 6, înscris în CF nr. 130067 și indentificat ca Parcela C1.

3.    Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare  Bibliotecii Judeţeane Timiş „Sorin Titel” a unor spaţii din domeniul public al Judeţului Timiş.

4.    Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită către Muzeul Naţional al Banatului Timişoara a unei suprafeţe de teren din incinta  Complexului Imobiliar Bastion Theresia Timişoara.

5.    Proiect de hotarare privind  actualizarea suprafeţei imobilelelor situate în Timişoara, str. Avram Imbroane, nr. 31, aparţinând domeniului public al judeţului Timiş şi date în administrare Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

6.    Proiect de hotarare privind aprobarea insusirii completării Inventarului domeniului public al Judeţului Timiş.

7.    Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara - proprietatea privată a Județului Timiș precum și a unor bunuri mobile, către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Direcția Regională Vamală Timiș.

8.    Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spaţii și a Regulamentului privind amenajarea, exploatarea și întreținerea spațiilor din Bastionul ”Theresia” Timișoara.

9.    Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara –proprietatea privată a Județului Timiș.

11. Proiect de hotarare pentru aprobarea completarii şi modificarii Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 50/2017 privind aprobarea Ghidului privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2017.

12. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a componenţei Comisiei paritare pentru asigurarea propunerilor de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate şi de atribuire a licenţelor de traseu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Bănăţean Timişoara.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unor unități spitalicești din județul Timiș.

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării și completării art.1 al Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanţilor  Consiliului Judeţean Timiş în Adunările Generale ale unor societăţi comerciale la care judeţul Timiş este acţionar, precum şi de numire în Consiliile de Administraţie ale acestora.

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara.

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării  art.2 alin.2 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unor unități spitalicești din județul Timiș.

19. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Anexei nr.5 și a Anexei nr.6 ale  Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.198/30.09.2016 privind stabilirea componenței Consiliilor de conducere ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 179/28.10.2015 privind încadrarea în categoria drumurilor județene a drumului comunal DC 100A Gelu DJ 692 – limită județ Arad, km 0+000 - 3+500.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice in vederea reprezentarii Muzeului Satului Banatean Timisoara in fata instantelor de judecata.

22. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş.

23. Intrebari, interpelari.