Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 27.07.2017

27.07.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  extraordinară în  data de 28 iulie 2017, ora 11.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

  1. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al județului Timiș pe anul 2017.
  2. Proiect  de  hotărâre privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile publice din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș, a compartimentului Asistență juridică Consilieri județeni și stabilirea indemnizației consilierilor județeni.
  3. Proiect de hotărâre privind privind stabilirea coeficienților de ierarhizare și a salariilor de bază pentru funcțiile din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș și al Direcției de Prestări Servicii Timiș, servicii publice din subordinea Consiliului Județean Timiș.