Comunicat de presa

Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 20.07.2017

22.06.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28 iunie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier judetean.
 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii Monografiei economico-militare a judeţului Timiş.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Liceului Teoretic „Vlad Ţepeş” Timişoara, a unor spaţii situate în clădirea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Constantin Pufan” Timişoara.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării şi completării Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.113/2015 pentru aprobarea obiectivelor de interes judeţean la care se execută pază prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile din proprietatea privată a Județului Timiș precum și a unor bunuri mobile, către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara - Direcția Regională Vamală Timiș.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor imobile din domeniul public al Județului Timiș și administrarea Direcției de Prestări Servicii Timiș, precum și darea în administrare a unor bunuri mobile, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii dreptului de administrare al Bibliotecii Județene Timiș ”Sorin Titel” asupra imobilului situat în Timișoara, str. Mocioni, nr. 8-10. 
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție Județean Timiș ,în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș.
 10. Proiect de hotarare  privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, în domeniul public al Județului Timiș  și administrarea Consiliului Județean Timiș.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Consiliul Judeţean Timiş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, Direcţia de Sănătate Publică Timiş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş referitor la evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Acțiune 2017-2020 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013-2020
 15. Intrebari, interpelari.