Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.07.2017

09.07.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 11 iulie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Timiș (Lider de Parteneriat – Partener 1), Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Dumbrăvița (Partener 2) și  Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Timișoara (Partener 3) pentru realizarea în comun a proiectului „MODERNIZARE DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului (Km. 2+275) Sens giratoriu-Centura Timișoara,  Sens giratoriu- Autostrada A1 (Km. 12 + 975)”, în vederea accesării fondurilor nerambusabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T (depunerea proiectelor prin aplicația MySMIS).

2. Proiect de hotarare privind aprobarea promovării proiectului „MODERNIZARE DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului (Km. 2+725) Sens giratoriu-Centura Timișoara, Sens giratoriu- Autostrada A1 (Km. 12 + 975)” și a documentațiilor tehnico-economice aferente acestuia, în vederea accesării fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investitii 6.1, Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale (depunerea proiectelor prin aplicația My SMIS).

3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 226/28.10.2016 și a Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 99/26.04.2017 privind promovarea proiectului „Modernizare drum județean DJ693 pentru interconectare la A1(AR) și pod peste Mureș la Pecica Arad, (L=57 Km din care necesar de modernizare cca. 30 km)”.