Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.07.2017

13.07.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 19 iulie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii si executarii de catre asocierea S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. şi S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. prin S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în calitate de leader al asocierii, a lucrărilor de extindere a instalaţiei de tratare mecano-biologică la Depozitul de deşeuri nepericuloase, comuna Ghizela.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborarii dintre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Spitalul Clinic de Urgenta “Pius Branzeu” Timisoara in vederea cofinantarii  proiectului „Romania Serbia initiativa comuna impotriva cancerului in regiunea transfrontaliera in vedrea inbunatatirii diagnosticului si tratamentului tumorilor maligne – ROSECAN SP 514 in cadrul programului de cooperare Romania Serbia 2014 – 2020”.
 6. Proiect de hotarare privind  aprobarea  asocierii  Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului Jimbolia  şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei Comloşu Mare în vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice.
 7. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.128/2015 privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru Copii și Tineret “Merlin” Timișoara.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii si modificarii Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2017.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei la Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania pe anul 2017.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul II 2017.
 12. Intrebari, interpelari.