Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 19.06.2017

18.05.2017

Programul manifestărilor de la Triplex Confinium, din data de 27 mai 2017

 

9.00 Sosirea la sediul primăriei Beba Veche

9.40 Pornire către punctul Triplex Confinium

10.00 Deschiderea graniţei la Triplex Confinium (ora României)

Cuvânt de salut - Kakas Béla - președintele Consiliului Judetean Csongrád)

   - Reprezentantul Provinciei Autonome Voivodina

                           - Călin Dobra - președintele Consiliului Județean Timiș

 1. Startul Crosului DKMT

11.00   Plecare spre Kubekhaza

12.00 Adunarea Generală a Cooperării DKMT  – şedinţă publică

Ordinea de zi:

 1. Prezentarea proiectului Timişoara – Capitala Europeană a Culturii 2021

 2. Prezentarea proiectului Novi Sad – Capitala Europeană a Culturii 2021

 3. Discutarea detaliilor legate de Adunarea generală festivă din noiembrie 2017, când cooperarea regională DKMT împlinește 20 de ani de la înființare

 4. "Activarium,  consorţiul cultural al DKMT"

 5. Decernarea premiilor de excelenţă ale DKMT, prezentarea pe scurt a proiectelor câştigătoare

 6. Predarea preşedinţiei în exerciţiu a DKMT

 7. Diverse

14.30 Adunarea Generală a Asociaţilor Agenţiei de Dezvoltare DKMT - cu participarea exclusivă a membrilor cu drept de vot

Ordinea de zi:

 1. Alegerea preşedintelui de şedinţă, a secretarului de şedinţă şi a celui care va autentifica procesul verbal

 2. Raportul Comisiei de supraveghere privind evaluarea bilanţului pe anul 2016 şi a raportului de utilitate publică

 3. Raportul de audit privind evaluarea bilanţului pe anul 2016 şi a raportului de utilitate publică

 4. Raportul de utilitate publică, şi în cadrul acestuia adoptarea bilanţului societăţii pe anul 2016

 5. Informare despre proiectele DKMT SRL Nonprofit de Utilitate Publică

 6. Modificarea provizorie a salariilor angajaţilor DKMT SRL Nonprofit de Utilitate Publică  datorită decontării salariilor în cadrul proiectelor

 7. Rechemarea unui membru din Comisia de Supraveghere a DKMT SRL Nonprofit de Utilitate Publică, alegerea unui nou membru

 8. Diverse