Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 25.05.2017

25.05.2017

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință ordinară, care va avea loc în 30 mai, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Statului Român și folosința Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara în domeniul public al județului Timiș și în administrarea Consiliului Județean Timiș.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.113/2015 pentru aprobarea obiectivelor de inters județean la care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse reglate speciale unor operatori  de transport rutier.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificări Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 267/2016 de aprobare a tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2017.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judetean Timis nr.89/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Comitetul Județean pentru implementarea Planurilor Regionale de Servicii de Sănătate, aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.1376/2016, componentă a Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020. 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractelor de mandat pentru reprezentarea intereselor Județului Timiș în adunările generale și consiliile de administrație și conducere ale societăților, instituțiilor de cultură  și ale altor entități la care Județul Timiș deține acțiuni, are interese de natură patrimonială sau este membru cu drepturi depline.
 11. Intrebari, interpelari.