Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 24.03.2017

23.03.2017

Întrucât, atât în plenul ședintei extraordinare din data de 20 martie, cât și în cadrul unor analize făcute de colegi consilieri județeni au apărut informații contradictorii și nefondate vis-à-vis de proiectul “Centre de colectare legume-fructe în județul Timiș”, merită să facem unele clarificări, și anume:

            Proiectul la care se face referire în lista de investiții pe anul 2017 vizează crearea, pe parcursul acestui an, a unui unui centru-pilot de colectare legume-fructe, cu perspectiva realizării în anii următori a mai multor astfel de centre,  în funcție de necesitatea și specificul județului nostru.

Pentru lansarea acestui proiect avem în vedere îmbunătățirea și dezvoltarea activității din sectorul agricol și înțelegem astfel ca, prin realizarea acestor centre de colectare și depozitare a legumelor și fructelor, să venim cu precădere în sprijinul micilor întreprinzători agricoli din mediul rural.

            Subliniez faptul că acest proiect este prevăzut a se realiza din bugetul propriu al Consiliului Județean Timiș, cu implicarea specialiștilor din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” și a tuturor factorilor care pot contribui la realizarea acestui obiectiv.

            Întreaga documentație care va releva numărul exact de astfel de centre, dar și în clar specificul activităților prevăzute a se desfășura este în momentul actual în lucru.

În mod evident, pornind de la această documentație vom iniția dezbateri la care-i  vom avea invitați pe reprezentanții diferitelor structuri de specialitate, cum ar fi Direcția Agricolă, Camera Agricolă, Asociația Producătorilor Agricoli, neîngrâdind, sub nici o formă, implicarea tuturor celor care doresc să susțină acest proiect.

Colaborarea și implicarea activă a factorilor de interes din acest domeniu, inclusiv a grupului-țintă vizat, respectiv micii întreprinzători agricoli, vor avea drept scop asigurarea sustenabilității proiectului, la modul concret vizând funcționalitatea unui astfel de depozit.   

Este important să menționăm faptul că dorința noastră este ca acest proiect să nu rămână în stadiu de propunere, de intenție, ci cât mai curând posibil, să reușim definitivarea acestuia, respectiv constructia centrului-pilot, urmată de realizarea pe raza județului Timiș și a altor astfel de centre.

Referitor la proiectul la care s-a făcut referire  în  aceste zile, respectiv la ce s-a dorit a fi un proiect strategic promovat prin “Programul Interreg V- A România-Ungaria 2014-2020“, adică “Centrul multifuncțional pentru legume-fructe” menționez faptul că în acest moment acest proiect, raportat la normele legale în vigoare, nu este eligibil, întrucât, prin specificul său, activitațile prevăzute a se desfășura intră pe schema de ajutor de stat.

În consecință, susținerea în continuare a acestui proiect pe acest program ar determina o cofinanțare din partea Consiliului Județean Timiș mult mai mare decât cea prevăzută inițial.  Astfel, raportat la o sumă maximă prevazută în valoare de 15 milioane de euro și o cofinanțare a Consiliului Județean Timiș de 2%, creșterea determinată de incidența ajutorului de stat ar avea drept consecință o cofinanțare de 65%.

Prin urmare, este greșit a se afirma faptul că acest proiect a fost pierdut de către actuala conducere a Consiliului Județean Timiș. Acest proiect nu este pierdut, ci doar trebuie identificată o altă sursă de finanțare pentru realizarea lui.

În altă ordine de idei, este important ca opinia publică să cunoască faptul că indiferent despre ce proiecte am discuta a se promova prin “Programul Interreg V- A Romania-Ungaria 2014-2020“, în acest moment nu este aprobată metodologia, neavând în consecință elaborat încă ghidul specific pentru acest tip de proiecte.

Nu în ultimul rând, este important de subliniat faptul că cele două proiecte menționate mai sus sunt două proiecte distincte, dar care nu se exclud reciproc. La acest moment, luând în considerare toate aspectele menționate mai-sus, proiectul centrului de colectare și depozitare a legumelor și fructelor, aflat pe lista de investiții a CJT din 2017, este un proiect viabil și are toate șansele să fie realizat.

Roxana ILIESCU

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș