Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 23.03.2017

23.03.2017

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință ordinară, care va avea loc în 29 martie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 158/31.08.2016 privind constituirea Comisiei Speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Timis.
 2. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii ocazionale si a contractului de inchiriere a salii de spectacole din cadrul Teatrului pentru Copii si Tineret Merlin Timisoara.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului cadru de inchiriere ocazionala a bunurilor aflate in administrarea Muzeului Satului Banatean Timisoara.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii si a contractului cadru de inchiriere ocazionala a bunurilor aflate in administrarea Muzeului National al Banatului.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Muzeului Național al Banatului.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor dintre Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Consiliul Județean Timiș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 8. Proiect de hotarare privind  aprobarea  asocierii  Judeţului Timiş prin Consiliul Judeţean Timiş cu Oraşul Jimbolia prin Consiliul local al Oraşului Jimbolia şi Comuna Comloşu Mare prin Consiliul local al Comunei Comloşu Mare în vederea cofinanţării căminelor pentru persoane vârstnice.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult din judetul Timis apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania si repartizarea posturilor pentru personalul neclerical din unitatile de cult recunoscute din Romania aprobate prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2017.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
 13. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean  Timiș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Timiș.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării în anul 2017 de catre Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa”a excedentului bugetului de venituri proprii inregistrat la încheierea exerciţiului bugetar 2016.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea declarării utilitӑții publice pentru imobilele situate în comuna Dumbrăvița, înscrise în CF nr.401651 Dumbrăvița, nr.top 296/a/1/a1/1/1/1/1//2 și în CF nr.405280 Dumbrăvița, nr.top 296/a/1/a1/1/1//2/3.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de cesiune de creanţă nr. 3778/03.03.2017 incheiat în vederea recuperării unor debite.
 19. Intrebari, interpelari.