Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 17.03.2017

17.03.2017

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 20 martie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului Timiş pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor culturale pe anul 2017 în judeţul Timiş.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2017.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene.
  5. Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 188/2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construcții locuințe pentru tineri destinate închirierii”, comuna Giroc, Calea Timișoarei, nr.top 412750, judeţul Timiş.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Judeţului Timiş.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii actului adiţional nr. 1441/08.02.2016 la contractul de închiriere nr. A2465/18.06.2009 incheiat intre Consiliul Judeţean Timiş şi Cabinetul dr. Rădoi Nicolae.