Comunicat de presa

Ultima actualizare: Dan Vladu, în data de 27.03.2016

25.03.2016

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în  data de 30 martie 2016, ora 10,00, în Sala Consiliului din Palatul Administrativ situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Largirea la 4 benzi de circulatie a DJ 592 Timișoara – Mosnita Noua”.
 2. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru amplasarea unei placi de bronz „Proclamatia de la Timisoara” pe fatada imobilului 641 - Comenduirea Garnizoanei Timisoara - situat in Timisoara, Piata Libertatii, nr. 5-7, aflat in domeniul public al Judetului Timis.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurii de vanzare a actiunilor detinute de Consilul Judetean Timis la Societatea DRUMCO S.A.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat intre Judetul Timis si Institutul Francez – Timisoara.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de inchiriere pentru imobilul situat in Timisoara, Calea Martirilor, nr. 198.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitarii dreptului de preemtiune din partea Judetului Timis la intentiile de instrainare a unor imobile cu alta destinatie decat cea de locuinte.
 7. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea promovarii proiectului de investitie Pista de canotaj pe lacul Surduc și infrastructură facilități complementare în cadrul proiectului transfrontalier ”Promoting sustenable tourism on Banat/Bega lakes”.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului Cadru de Colaborare intre Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Universitatea Politehnica Timisoara.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea demararii procedurilor necesare crearii, implementarii si promovarii Brandului Economic al Judetului Timis.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Timis.
 12. Proiect de hotarare privind instituirea distinctiei Diploma “Seniorul Centenar al Judetului Timis”.
 13. Proiect de hotarare privind instituirea distinctiei Diploma “Mama de nota zece a Judetului Timis”.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea masurilor pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public, transparentei decizionale si editarii Monitorului Oficial al Judetului Timis.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei catre Clusterul de Turism.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului Comisiei constituite in vederea atribuirii locuintelor de serviciu aflate in proprietatea Județului Timis situate în Timișoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017 si 2018 al Societatii RUWATIM SMDP S.R.L.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societatii SERVICE CON PREST S.R.L.
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societatii SECURITY CON PREST S.R.L.
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 al Societatii AVIATIA UTILITARA TIMISOARA S.A.
 21. Raport privind activitatea desfasurata in anul 2015.
 22. Raport privind situatia bunurilor Consiliului Judetean Timis si a unitatilor subordonate ca urmare a inventarierii pe anul 2015.
 23. Intrebări,  Interpelări.