Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 16.02.2017

16.02.2017

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință ordinară, care va avea loc în 22 februarie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii și a Contractului cadru de închiriere ocazională a Stadionului „Dan Păltinişanu” Timişoara.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în administrare a spațiului din imobilul situat în Timișoara, str. Iancu Văcărescu nr. 23, cabinet 6, către Colegiul Medicilor Dentiști Timiș.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile din proprietatea publică a județului Timiș, către unele instituții publice.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 113/2015 privind aprobarea obiectivelor de interes județean a căror pază se execută de către Direcția de Prestări Servicii Timiș.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 8. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord  de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de  Medicină  și Farmacie "Victor Babeș"din Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 și a Anexei nr.4 ale Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.198/30.09.2016 privind stabilirea componenței Consiliilor de conducere ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.
 10. Proiect de  hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special profesional, gimnazial, primar, preșcolar și de învățământ special liceal şi special postliceal, din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2017-2018.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Polul de Creștere Timișoara".
 13. Intrebari, interpelari.