Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 30.01.2017

30.01.2017

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință extraordinară, care va avea loc mâine, 31 ianuarie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea închirierii unui spaţiu din imobilul situat în localitatea Giroc, identificat prin CF nr. 409173, nr. top 409173-C10.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Comisiei constituite in vederea atribuirii locuintelor de serviciu aflate in proprietatea Judeţului Timiş situate în Timişoara, strada Martir Marius Ciopec, nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 106/28.05.2014 privind aprobarea preluării în administrarea Consiliului Județean Timiș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, a unor imobile din domeniul public al Orașului Ciacova.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a imobilelor cu destinaţie de locuinţe, care intră sub incidența Legii 422/2001 în anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare al funcţiilor publice al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş pe anul 2017.
 8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 22/28.01.2015 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.212/2014 privind aprobarea structurilor organizatorice ale instituțiilor publice de interes județean.
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.39/2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Banatului Timișoara.
 11. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului Bibliotecii Judetene Timis „Sorin Titel” pe anul 2015 a deficitului sectiunii de dezvoltare Fonduri externe nerambursabile la încheierea exerciţiului bugetar 2016.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2016.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe anul 2016.
 14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului judeţului Timiş în anul 2017.
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiș.