Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 13.12.2016

13.12.2016

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Sorin Grindeanu, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință ordinară pentru data de 20 decembrie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind propunerea de declarare a utilitӑții publice cu  privire la imobilul  situat în Timișoara, înscris în CF nr.72713, nr. top 14814/2/1/2.
 2. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii speciale în vederea analizării documentației ce stă la baza exercitării/ neexercitării dreptului de preempțiune a Judeţului Timiş referitoare la intenţiile de înstrăinare a unor imobile monumente istorice cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Utilizare și Funcționare precum și a Contractului cadru de închiriere ocazională a Sălii Multifuncționale și a Sălii de Consiliu din Palatul Administrativ.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiilor disponibile, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” Timişoara, precum și aprobarea Contractului cadru de închiriere.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.206/2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al Județului Timiş către unele instituţii publice de interes judeţean
 6. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unor spații din Palatul Administrativ din Timișoara, către unele instituții publice.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile din proprietatea publică a județului Timiș, către unele instituții publice
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii unor spaţii din unele imobile aparținând domeniului public al județului Timiș.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuării unei suprafețe de teren din Timișoara, Str. Torontalului km.3, identificată prin C.F. nr.411557, nr.top. 25066/1-7/1/1/a, aflată în domeniul public al județului Timiș și exprimarea acordului de înscriere a noi suprafețe măsurate în Cartea Funciară Timișoara.
 10. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unor spații din Bastionul “Theresia” din Timișoara destinate unor instituții publice subordonate Consiliului Județean Timiș.
 11. Proiect de hotarare privind propunerea de avizare a traseului „Timişoara - Moșnița Nouă - Moșnița Veche-Urseni - Albina” din cadrul Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”.
 12. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 191/2016 privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș ca urmare a reorganizării prin preluarea Direcției pentru Administrarea Drumurilor și Podurilor Județene Timiș și a Agenției de Dezvoltare Economico Socială Timiș, care se desființează.
 14. Proiect de hotarare pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.112/2015 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.
 15. Proiect de hotarare pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.39/2016 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Banatului Timișoara.
 16. Proiect de hotarare pentru modificarea art. 2 alin. 5 din Anexa nr. 1e la Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 140/31.08.2015 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanţarea Programului acţiunilor din domeniul culturii în Judeţul Timiş pe anul 2016.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2017.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2017.
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea  taxelor judeţene pentru anul fiscal 2017.
 20. Proiect de hotarare  privind  avizarea  normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale  pentru anul fiscal 2017.
 21. Proiect de hotarare  privind  arondarea comunei Dumbravita la Serviciul Public Local de Evidenta a Persoanelor Dumbravita.
 22. Proiect de hotarare  privind  desemnarea reprezentantului Judetului Timis in Consiliul Director al “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Vest pentru Managementul Situatiilor de Urgenta – ADIVEST”.
 23. Intrebări,  Interpelări.