Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 23.11.2016

23.11.2016

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Sorin Grindeanu, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință ordinară pentru data de 29 noiembrie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea darii în administrare a unor bunuri mobile din domeniul public al Județului Timiș catre unități administrativ teritoriale din Judetul Timis.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție "Construcţie spaţiu servicii şi control pentru verificare a tonajului pe DJ 691 km 40+670, stânga" și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiș, către unele unități administrativ teritoriale din Județul Timiș.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Normativului privind dotarea cu autovehicule si consumul lunar de carburanti.
 5. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul III 2016.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii perioadei de tragere din finanţarea rambursabilă contractată de Consiliul Judeţean Timiş.
 9. Proiect de hotarare privind darea acordului de principiu pentru accesarea şi cofinanţarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a proiectului EDUCAŢIA FACE BINE! (E-Fb!) – CONSILIERE ŞI FORMARE PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢELOR ŞCOLARE ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR LA PREŞCOLARI DIN MEDII VULNERABILE.
 10. Proiect de hotarare privind privind darea acordului de principiu pentru accesarea şi cofinanţarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a proiectului ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAŢIE.
 11. Proiect de hotarare privind privind darea acordului de principiu pentru accesarea şi cofinanţarea de către Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş a proiectului ŞCOALA PEP.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Acord Cadru de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației anuale către Grupul de Acțiune Locală "Timiș-Torontal- Bârzava".
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției financiare a Județului Timiș la bugetul de venituri și cheltuieli la Fondul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și la funcționarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Timișoara și Oradea pentru anul 2016.
 17. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în calitatea de Presedinte al Consiliul Director al Asociației pentru Promovarea  și Dezvoltarea Turismului Timiș.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş.
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş.
 20. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației "Timiș-Torontal-Bârzava".
 21. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației "Grupul de Acțiune Locală Banat Vest".
 22. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației "Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru".
 23. Intrebări,  Interpelări.