Comunicat de presa

Ultima actualizare: Dan Vladu, în data de 23.11.2016

18.11.2016

Începând de astăzi au loc ședințele comisiilor de specialitate ale administrației județene pentru analizarea proiectelor de hotărâre care vor fi supuse aprobării plenului de la sfârșitul acestei luni. Pe ordinea de zi, în toate comisiile de specialitate, se vor afla următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creștere Timișoara
 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contribuției financiare a Județului Timiș la bugetul de venituri și cheltuieli la Fondul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și la funcționarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Timișoara și Oradea pentru anul 2016
 3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea plății cotizației anuale către Grupul de Acțiune Locală "Timiș - Torontal - Bârzava"
 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației "Timiș-Torontal-Bârzava"
 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în calitatea de Președinte al Consiliul Director al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Timiș
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației "Grupul de Acțiune Locală Banat Vest"
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației "Grupul de Acțiune Locală Timișul de Centru"
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 194/30.09.2016 privind validarea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Timiş
 9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii unui Acord Cadru de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timiş
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiție "Construcţie spaţiu servicii şi control pentru verificare a tonajului pe DJ 691 km 40+670, stânga" și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea darii în administrare a unor bunuri mobile din domeniul public al Județului Timiș catre unități administrativ teritoriale din judetul Timiș.