Ședință ordinară - 25 noiembrie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.11.2020

20.11.2020

Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință ordinară în data de 25 noiembrie 2020, ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului sector de drum din DJ 609D cu lungimea de 1,249 km, cuprins între sens giratoriu DN6 și sens giratoriu DNCT, înscris în CF nr.410116, 410118, din domeniul public al Județului Timiș, în domeniul public al Comunei Ghiroda.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de concesiune între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, și Societatea Demark Construct S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare a Spitalului Clinic de Urgență ”Pius Brînzeu” Timișoara asupra unor bunuri imobile.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare al Direcției de Prestări Servicii Timiș asupra unor bunuri imobile.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei mixte de analiză a documentațiilor privind înștiințările de vânzare a imobilelor cu altă destinație decât cea de locuință, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001 republicată, asupra cărora Județul Timiș are drept de preemțiune.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, și Societatea DIADI CAFE S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor autosanitare aflate în patrimoniul Județului Timiș, către Serviciul de Ambulanță Județean Timiș.
 8. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale pentru anul fiscal 2021.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare şi a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  județului Timiș la 30.09.2020.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 89/16.06.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între U.A.T. Județul Timiș (Lider de parteneriat - Partener 1) și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș (Partener de Proiect 2)  în  vederea promovării proiectului „Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Timiș cu echipamente de protecție/prevenție destinate gestionării situației COVID-19” - cod SMIS 138305 în contextul accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
 11. Întrebări, interpelări.