Ședință extraordinară - 10 noiembrie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 06.11.2020

06.11.2020

Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință extraordinară în data de 10 noiembrie 2020, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Depunerea jurământului de către supleanții declarați aleși la alegerile locale din 27.09.2020.
  2. Constituirea grupurilor de consilieri judeţeni.
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Timiș.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele, înscrisă în Cartea Funciară nr. 415418 a Municipiului Lugoj, aflată în proprietatea publică a Județului Timiș și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
  5. Întrebări,  interpelări.

 

IMPORTANT

Având în vedere contextul epidemiologic actual, ședința se va desfășura fără prezența reprezentanților mass-media și va fi transmisă LIVE pe pagina de facebook a Consiliului Județean Timiș.