Ședinta ordinara

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 21.11.2019

21.11.2019

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 27 noiembrie 2019, ora 10:00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş, în vederea casării. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 3. Proiect de hotărâre privind atestarea completării Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Timiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de administrare ce se va încheia între Județul Timiș și Municipiul Timișoara.
 5. Proiect de hotărâre privind avizarea normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale pentru anul fiscal 2020.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor tehnice privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor județene din Județul Timiș.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de atribuire pe bază de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la 30.06.2023.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş, ca urmare a stabilirii de funcţii publice pentru posturile de natură contractuală, pe baza activităţilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.301/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.179/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.27/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.304/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Bănățean Timișoara.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.164/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Prestări Servicii Timiș.
 15. Proiect de hotărâre privind conferirea post mortem a titlului de "Cetățean de Onoare al Județului Timiș" domnului Lorin Ioan Fortuna.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului steagului judeţului Timiş şi sigiliilor Consiliului judeţean Timiş, precum şi a Normelor de expunere a stemei României şi stemei judeţului Timiş, de arborare a steagului judeţului Timiş şi de folosire a sigiliilor.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 18. Proiect de hotărâre privind arondarea comunei Checea la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Jimbolia.
 19. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Diploma de Excelenţă” a Judeţului Timiş.
 20. Informare privind situația proceselor pentru clarificarea terenurilor de la Societatea Aviația Utilitară Timișoara S.A.
 21. Informare privind stadiul obiectivelor de investiții aferente Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu din Timișoara pentru anul 2019.
 22. Informare privind stadiul lucrărilor de întreținere, reparații și investiții la drumurile județene, la data de 30.10.2019.
 23. Informare privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și incompatibilități în care se pot afla consilierii județeni.
 24. Întrebări, interpelări.