Ședință ordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 22.08.2019

22.08.2019

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28 august 2019, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Direcția de Prestări Servicii Timiș a imobilului situat în Timișoara, Calea Torontalului, km.3, înscris în C.F. nr.447336 Timișoara.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Societatea COFFE BREAK RELAX S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.175/31.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiție „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691 sector Centură Timișoara – Autostrada A1” și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes județean „Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 691 sector Centură Timișoara – Autostrada A1”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr.159/17.07.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului strategic „Joint Employment Driven Initiative” (”Inițiativă comună privind  ocuparea forței de muncă”) acronim JEDI,  cod ROHU-452, Faza Full Application.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr.118/28.05.2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de implementarea în parteneriat a proiectului „Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere -  conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged”) cod eMS ROHU 443, Acronim BABYROHU  -  faza Full Application.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării elaborării unui Plan Urbanistic Zonal în vederea realizării investiției: Parcare colectivă și servicii, str. Sf. Ioan, nr. 1, Municipiul Timișoara.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Timiş.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării capitolului IV al Strategiei și Programului strategic Multianual de dezvoltare Economico – Socială a Județului Timiș pentru perioada2015-2020 (2023), precum și a Planului de Acțiune al Județului Timiș pentru perioada 2015-2016, pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.216/16.12.2015.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanţarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din judeţul Timiş.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.55/2019 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret pe anul 2019 în Judeţul Timiş.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
 15. Informare privind situațiile prevăzute de lege privind conflictele de interese și incompatibilități în care se pot afla consilierii județeni.
 16. Întrebări, interpelări.