Comunicat de presa din 20 septembrie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 26.09.2016

20.09.2016

Noua organigramă a Consiliului Județean Timiș a primit avizul din partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

De altfel, începând de astăzi au loc ședințele comisiilor de specialitate ale administrației județene pentru analizarea proiectelor de hotărâre (inclusiv a noii organigrame), care vor fi supuse plenului din 30 septembrie. Pe ordinea de zi, în toate comisiile de specialitate,  se vor afla următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară.

2.Proiect de hotărâre privind numirea persoanei responsabile cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale contractate de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Timiş.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş ca urmare a reorganizării prin preluarea Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş şi a Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, care se desfiinţează.

4. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Diploma de Excelenţă” a Judeţului Timiş.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare  între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice pe linia controlului vehiculelor care se deplasează pe reţeaua de drumuri judeţene din judeţul Timiş.

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea  art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special.

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Adunările Generale si în Consiliile de Administraţie ale unor societăţi comerciale la care judeţul Timiş este acţionar.

8. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Consiliilor de conducere ale instituțiilor publice  de cultură de interes județean.

10. Proiect de hotărâre privind propunerea dării în administrare a unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Timiş către Consiliul Local al Orașului Recaș.

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș asupra unor imobile situate în comuna Recaș și acordarea dreptului de folosință gratuită pentru aceste imobile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Păunescu” Recaș.

13. Proiect de hotărâre privind propunerea aprobării Studiului de Fezabiliate pentru obiectivul " Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii"

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

Graficul cu desfășurarea ședințelor comisiilor de specialitate este următorul:

Comisia economică – 20 septembrie, ora 14.00                                 

Comisia de urbanism,  amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului - 22 septembrie, ora 13.00; 23 septembrie, ora 13.00                                                             

Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport  - 21 septembrie, ora 11.00       

Comisia pentru sănătate şi protecţie socială  - 26 septembrie, ora 12.00       

Comisia pentru administraţie publică locală -20 septembrie, ora 10.00 și 22 septembrie, ora 10.00

Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă -   21 septembrie, ora 13.00; 23 septembrie, ora 12.00     

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală – 21 septembrie, ora 10.00; 22 septembrie, ora 12.00.