Ședință extraordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 03.06.2019

03.06.2019

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 4 iunie 2019, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construire locuințe colective P+2E destinate specialiștilor din sănătate”, localitatea Giroc, Str. Arenei nr. 20.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 223/2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a unui teren către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în vederea construirii unor unităţi locative.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult din Județul Timiș aparținând cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si alocarea unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din județul Timiș din bugetul propriu al Județului Timiș pe anul 2019.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş de accesare a Programului Operaţional Capital Uman – Axa prioritara 4 – Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricăror forme de discriminare, Prioritatea de investiţii 9. Iv - creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală şi servicii sociale de interes general – Servicii sociale şi socio-profesionale la nivelul comunităţii pentru copii şi tineri
  5. Întrebări, interpelări.