Sedinta ordinara

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 23.05.2019

23.05.2019

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28 mai 2019, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere încheiat de Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș cu Societatea VERO NAP L.D.T. S.R.L.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Timiș, în domeniul public al Județului Timiș.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun mobil, aflat în patrimoniul privat al Consiliului Județean Timiș, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuință.
 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Direcția de Prestări Servicii Timiș a “Sistemului automat pentru administrare parcare de pe strada Sf. Ioan, nr. 3, Timişoara”.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de trecere pe drumurile din PITT, a proprietarilor și firmelor dezvoltate în vecinătatea Parcului Tehnologic și Industrial Timișoara.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unei suprafețe de teren de 10 mp din platforma betonată aflată în proximitatea Pavilionului Administrativ al Parcului Industrial si Tehnologic Timișoara si in proprietatea privată a Județului Timiș.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a unui traseu din “Programul de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere Timişoara.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ZUROBARA" a Județului Timiș.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia "Grupul de Acțiune Locală Timișoara".
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării  Hotărârii  Consiliului Judetean Timis nr. 252/31.10.2018 privind aprobarea contractelor de mandat pentru reprezentarea intereselor Județului Timiș în Consiliile de Administrație ale instituțiilor publice de cultură de interes județean, în Consiliile de Administrație și Comisiile de Asigurare a Calității ale unităților de învățământ special, precum și în Consiliile de Administrație ale unor unități spitalicești din Județul Timiș.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii clădirii în care se află Serviciul de Recuperare și Serviciul de Îngrijire de Tip Rezidențial din cadru Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Copii Timișoara și aprobarea executării lucrării topo-cadastrale pentru a atinge obiectivele stabilite prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale - Prioritatea de investiții 8.1- Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale; Obiectivul specific 8.3 - Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale P.O.R. 2019/8/8.1/8.3/C - Grup vulnerabil copii.
 15. Proiect de hotărâre privind implementarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, si a Ordonanţei de urgenţă nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Timiș în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Adunările Generale și în Consiliile de Administrație ale unor societăți comerciale la care Județul Timiș este acționar.
 18. Întrebări, interpelări.