Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 13.03.2019

13.03.2019

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 14 martie 2019, ora 10.00, în Sala Revoluției din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, Ministerul Educației Naționale, Consiliul Local Timișoara și Instituția Prefectului Județul Timiș.
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 15/06.02.2019 privind utilizarea excedentului bugetului județului Timiș în anul 2019.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de investiții provizorii rectificată pe anul 2019.
  4. Întrebări, interpelări.