Comunicat de presa din 25 august

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 25.08.2016

25.08.2016

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în  şedinţă  ordinară în data de 31 august, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor din domeniul public al Județului Timiș.
 2. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de administrare a imobilelor situate în comuna Săcălaz, nr. 503, înscrise în CF nr. 400854 Săcălaz, nr. cadastral 4753/806/a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului cadru de închiriere ocazională a Stadionului „Dan Păltinișanu” Timișoara.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 5. Proiect de hotarare privind propunerea dării în administrarea Muzeului Național al Banatului a unor spații aflate în domeniul public al Judeţului Timiş.
 6. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei Speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Judetului Timis.
 7. Proiect de hotarare propunerea de modificare a “Programului de transport judetean de personae prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019”.
 8. Proiect de hotarare propunerea de aprobare a licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii numarului de posturi din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea metodologiei de stabilire a nivelului contributiei lunare de intretinere datorate de adulti cu handicap asistati in centrele rezidentiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de sustinatorii acestora.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş pe trimestrul II 2016.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului rectificat al Judetului Timis pe anul 2016.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii sumelor catre unitatile administrativ – teritoriale din judetul Timis pentru beneficiarii cu cerinte educationale speciale pe anul 2016.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre Judetul Timis a unui serviciu de consultanta in management.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului actualizat la nivelul Judetului Timis privind sistemul de alimentare cu apa si canalizare, revizia 3.
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Timis in Consiliile de administratie ale unor unitati spitalicesti din Judetul Timis.
 4. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Timis in Consiliul consultativ al Inspectoratului Scolar Judetean Timis.
 5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului  Judetului Timis in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Polul de crestere Timisoara”.
 6. Proiect de hotarare privind validarea reprezentantilor Consiliului Judetean Timis in Comitetul de organizare pentru constituirea Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Timis si desemnarea unor consilieri judeteni in calitate de membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica a Judetului Timis.
 7. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Timis in Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant special.
 8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Consiliul de Administrație al Societatii IT Parc Management S.R.L.
 9. Intrebări,  Interpelări.