Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 13.12.2018

13.12.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională din Palatul Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.8368/28.06.2016, încheiat intre Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, si Societatea ”Ilaș Trans Luciano” S.R.L.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile aflate în patrimoniul Consiliului Județean Timiș, către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr. 216/26.11.2014 privind aprobarea preluării în folosință gratuită de către Consiliul Judeţean Timiş și Direcția de Evidență a Persoanelor Timiș a unor bunuri de la Serviciul de Telecomunicații Speciale – UM 0695 Timișoara.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui spațiu din Palatul Administrativ.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii directe a serviciilor de curățenie pentru unele imobile din domeniul public și privat al județului Timiș, de către Consiliul Județean Timiș în calitate de autoritate contractantă către Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii Contractului de management al domnului Crețu Tudor la Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel”.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii Contractului de management al domnului Pleșa Laurențiu la Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea încetarii Contractului de management al domnului Radosav Dănuț la Muzeul Satului Bănățean Timișoara.
 11. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Vest pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă - ADIVEST”.
 12. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judeţului Timiş în Adunarea Generală a Asociaţiei pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județul Timiș.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii alineatului 1 al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unor unități spitalicești din județul Timiș.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2019.
 15. Proiect de hotarare privind  avizarea  normelor de venit pentru contribuabilii care realizează venituri comerciale  pentru anul fiscal 2019.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes judeţean în anul fiscal 2019.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea  taxelor judeţene pentru anul fiscal 2019.
 18. Proiect de hotarare privind numirea domnului Crețu Tudor în funcția de manager al Bibliotecii Județene Timiș „Sorin Titel”.
 19. Proiect de hotarare privind numirea domnului Pleșa Laurențiu în funcția de manager al Teatrului pentru Copii și Tineret „Merlin” Timișoara.
 20. Proiect de hotarare privind numirea domnului Radosav Dănuț în funcția de manager al Muzeului Satului Bănățean Timișoara.
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Statului de funcții al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea desfășurării unor proiecte cultural-festive în cadrul Programelor Prioritare ale Consiliului Județean Timiș pentru promovarea județului cu ocazia desfășurării în județul Timiș a evenimentelor externe organizate de ministerele de resort pe perioada exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019.
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 24. Intrebari, interpelari.