Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 13.12.2018

12.12.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 13 decembrie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş  pe anul 2018.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării sumelor din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018.
  3. Întrebări, interpelări.