Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 22.11.2018

22.11.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29 noiembrie 2018, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean.
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea alipirii terenurilor din domeniul public al Județului Timiș, situate în localitatea Timișoara, str. Sf. Ioan, nr.1.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile  din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii nr.195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Adunările Generale și în Consiliile de Administrație ale unor societăți comerciale la care Județul Timiș este acționar.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea însușirii completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al Județului Timiș.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică cu strigare, a unor bunuri mobile.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 170/2017 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara - proprietate privată a Județului Timiș, precum și a unor bunuri mobile, către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Biroul Vamal de Interior Timiș.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 173/30.08.2017 privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile din Pavilionul Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara – proprietatea privată a Județului Timiș.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş nr.230/2016 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Consiliului Judetean Timiș, către unele unități administrativ teritoriale din Județul Timiș.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii “Programului de transport judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.01.2014-30.06.2019”.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Bibliotecii Județene Timiș “Sorin Titel”.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret “Merlin” Timișoara.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării statului de funcții al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare de învăţământ  liceal special și postliceal special din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2019-2020.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea Proiectului reţelei şcolare de învăţământ special preșcolar, primar, gimnazial și profesional din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2019-2020.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării și completării  Hotărârii Consiliului Județean nr.95/26.04.2017 privind aprobarea promovării proiectului ”Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management” pe Programul transfrontalier INTERREG V - A RO-HU 2014-2020.
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de parteneriat în cadrul proiectului ”Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management” / ”Rețea transfrontalieră pentru îmbunătățirea capacității de răspuns și a managementului riscurilor în situații de urgență” în cadrul Programului INTERREG V-A RO-HU 2014-2020, Acronim CBN, Cod eMS: ROHU 72.
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor, procedurii pentru ocuparea și eliberarea din funcția de administrator public, a atribuțiilor specifice funcției și a modelului contractului de management pentru ocuparea funcției de administrator public din cadrul Consiliului Județean Timiș.
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea transformării unor funcții publice și aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş.
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea editării, tipăririi și difuzării publicației „Agendă CJTimiș” a Consiliului Județean Timiș.
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii și completarii Capitolului II pct.2.4 al Strategiei şi Programului Strategic Multianual de Dezvoltare Economico - Socială a județului Timiș pentru perioada 2015-2020 (2023), precum şi a Planului de Acțiune al județului Timiș pentru perioada  2015 – 2016, pentru pregătirea, promovarea și implementarea proiectelor de investiții, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.216/16.12.2015.
 25. Intrebari, interpelari.