Comunicat de presa

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 15.11.2018

13.11.2018

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 15 noiembrie 2018, ora 10.00, în Sala Revoluției, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat intre Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş în vederea derulării Proiectului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – VENUS, cu finanţare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU).
  1. Întrebări, interpelări.