Comunicat de presa din 15 iulie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 15.07.2016

15.07.2016

Preşedintele Sorin Grindeanu a convocat Consiliul Judeţean Timiş în  şedinţă ordinară în data de 22 iulie, ora 10.00, în Sala Multifuncţională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier judetean.
 2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.
 3. Proiect de hotarare privind propunerea de declarare a utilitații publice cu  privire la terenul  în suprafață de 3.769 mp situat în Timișoara, Str. Bistrei, nr.5, înscris  CF nr.409017 Timișoara, nr.top 8055/1/2.
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii și modificarii Hotărârii nr. 1/2016 a Consiliului Județean Timiș privind stabilirea unor măsuri privind  blocul de locuințe situat în Timișoara, str. Martir Marius Ciopec, nr. 3.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Normativului privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
 6. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 16995/23.12.2015 incheiat de Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Societatea The Black Rock 2013 S.R.L. 
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unei Conventii intre Judetul Timis si Societatea CKT Imoinvest S.R.L. pentru utilizarea drumului de acces din cadrul Parcului Tehnologic si Industrial Timisoara.
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr. 16437/15.12.2015 incheiat de Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Societatea Acapela Eventum S.R.L. 
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului Judetean Timis nr. 223/2015 de aprobare a tarifelor pentru unele servicii de interes judetean.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de restructurare al Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatica Gavojdia din structura Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis.
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului Timis.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Timis.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea finanţării  unor structuri sportive în anul 2016.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizației datorate de Judetul Timis catre Asociaţia “Timişoara, Capitală Culturală Europeană”
 17. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Timis in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri Timis.
 18. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Managementul Energiei Timis.
 19. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Timis in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa - Canal Timis.
 20. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Timis in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis.
 21. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Timis in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Vest pentru managementul situatiilor de urgenta – ADIVEST.
 22. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului asiguratilor, delegat din partea Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis in Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 23. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Judetului Timis prin Consiliul Judetean Timis in Consiliul de Administratie al Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Timis.
 24. Intrebări,  interpelări.